Izvješće o radu Hrvatske paneuropske unije od rujna 2015. do studenoga 2016.

Djelatnosti HPEU od Skupštine 2015. do skupštine 5. studenog 2016. odvijale su se u nekoliko područja.

U listopadu 2015. održana je međunarodna konferencija „Ideologemi, totalitarizmi i istina: pomirenje europskih povijesti. Pogled iz Europske Unije i Hrvatske u Europskoj Uniji“ u Požegi.

Na skupu su sudjelovale delegacije iz petnaest paneuropskih organizacija, iz ogranaka Hrvatske paneuropske unije i središnjice, te mnogobrojni ostali pozvani gosti. Tematska izlaganja imali su sudionici iz inozemstva i domaćini.

Sva izlaganja sa skupa tiskana su u Glasu Paneurope br. 31.

Na završetku konferencije donesena je Izjava sudionika konferencije (na hrvatskom,e engleskome, njemačkome i francuskome jeziku), koja je dostavljena svim članicama paneuropskih organizacija.

U povodu Dana Europe i obilježavanja 25. obljetnice utemeljenja Hrvatske paneuropske unije, HPEU u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel i uz pokroviteljstvo hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova dr. Mire Kovača održala je 6. svibnja 2016. u svojim prostorijama u Jurišićevoj 1a okrugli stol „Politika proširenja i susjedstva Europske Unije“.

Sudionike okrugloga stola pozdravili su predsjednik Hrvatske paneuropske unije prof. dr. Pavo Barišić i ravnateljica ureda Zaklade Hanns Seidel u Zagrebu Aleksandra Markić Boban.

Gospođi Nevenki Nekić, prvoj dopredsjednici HPEU, uručio je mali cvjetni dar kao poseban znak zahvalnosti što je jedina od svih dopredsjednika kontinuirano od osnivanja obnosila tu časnu dužnost.

Gospodinu ministru dr. sc. Miri Kovaču u znak zahvalnosti na visokome pokroviteljstvu ovomu skupu uručio je posebnu zahvalnicu za suradnju i potporu djelatnosti HPEU te na značajnome doprinosu promicanju i širenju paneuropskih ideja. Zahvalnicu je primila Zrinka Ujević, pomoćnica ministra.

Predsjedniku Paneuropske unije Njemačke i dugogodišnjem zastupniku u EU parlamentu gospodinu Berndu Posseltu i gospodinu Stephanu Baieru, koji su imali posebne zasluge za osnivanje Hrvatske PEU, u znak zahvalnosti uručio je 3. svezak vrhunske međunarodne edicije Hrvatska i Europa na engleskome jeziku. Glavni je urednik toga izdanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti počasni predsjednik Hrvatske PEU akademik Mislav Ježić.

Gospodinu Andreju Plenkoviću, članu predsjedništva HPEU i zastupniku u EU parlamentu u znak zahvalnosti uručio je povelju za „suradnju i potporu te znatan osobni doprinos u širenju i promicanju paneuropskih ideja“.

Zakladi Hanns Seidel uručio je zahvalnicu „za suradnju i potporu te znatan doprinos u širenju i promicanju paneuropskih ideja“ a gospođi Aleksandri Markić Boban, voditeljici ureda u Zagrebu koja je preuzela zahvalnicu također je zahvalio na njezinu osobnome doprinosu, potpori i suradnji.

U ime ministra dr. sc. Mire Kovača sudionike je pozdravila Zrinka Ujević, pomoćnica ministra, kojoj je uručena i posebna zahvalnica ministru u znak zahvalnosti na visokome pokroviteljstvu ovomu skupu, za suradnju i potporu djelatnosti HPEU te na značajnom doprinosu promicanju i širenju paneuropskih ideja.

Izlaganja su imali Andrej Plenković, zastupnik u EU parlamentu, Bernd Posselt, predsjednik Njemačke PEU, Stephan Baier, novinar i publicist i Daniel Bučan (u odsutnosti počasnog predsjednika HPEU Mislava Ježića).

Okrugli stol naišao je na zamjetan odjek u medijima i na veliko zanimanje sudionika.

Sva izlaganja tiskana su u bulletinu HPEU „Glas Paneurope“ br. 31.

21.–23.10.2016. održana je u Zagrebu međunarodna konferencija „Integracija ili dezintegracija Europske Unije – paneuropski odgovor i perspektive integracije u Jugoistočnoj Europi četvrt stoljeća poslije“.

Na skupu su sudjelovale delegacije iz dvanaest paneuropskih organizacija, iz ogranaka Hrvatske paneuropske unije i središnjice, te mnogobrojni ostali pozvani gosti. Tematska izlaganja imali su sudionici iz inozemstva i domaćini.

Sva izlaganja sa skupa bit će tiskana u „Glasu Paneurope“.

Kao značajan događaj vrijedno je spomenuti da je 1. srpnja 2016. predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović primila, prigodom treće obljetnice članstva Hrvatske u Europskoj Uniji, izaslanstvo Hrvatske paneuropske unije. Tom prigodom uručena joj je „Povelja za znatan doprinos ostvarenju ideja europskoga mira i zajedništva u Hrvatskoj i njenu širem europskome i jugoistočnoeuropskome susjedstvu u skladu s paneuropskim načelima te posebice za promicanje i unaprjeđenje ugleda RH u Europi i svijetu“. Predsjednica je prihvatila visoko pokroviteljstvo nad spomenutom međunarodnom konferencijom HPEU u listopadu 2016.

Kao i svake godine, održano je niz predavanja, tribina, predstavljanja knjiga, izložaba i koncerata, kako u središnjici, tako i u ograncima. Organizirani su posjeti uglednih gosti iz svijeta, a delegacije HPEU sudjelovale su na većem broju inozemnih međunarodnih skupova Paneuropske unije. Kontinuirano su se provodile aktivnosti u sklopu programa HPEU „Članstvo Hrvatske u EU“ i „Jačanje europske svijesti građana RH“.

Skupština HPEU

 • Izborna skupština HPEU održana je u Zagrebu u 17. rujna 2015.

Sjednice predsjedništva HPEU

 • 2. sjednica 13. saziva održana je u Zagrebu 10. ožujka 2016.
 • 3. sjednica 13. saziva održana je u Zagrebu 2. lipnja 2016.
 • 4. sjednica 13. saziva održana je u Zagrebu 13. listopada 2016.

Izložbe

 • 3.11.2015. izložba slika Olena Sokolovska „Dvije priče“;
 • 30.11.2015. izložba Ljubica Zuccon „Hrvatskom jugu s ljubavlju“;
 • 17.2.2016. izložba slika likovne grupe „Kontrast“ Matice Slovačke Josipovac Punitovački u suorganizaciji s Maticom slovačkom Josipovac Punitovački;
 • 1.4.2016. izložba učenika Centra za autizam u suorganizaciji sa Centrom za autizam povodom Svjetskoga dana svjesnosti o autizmu „Učenik s autizmom u središtu“;
 • 19.5.2016. izložba slika na svili i drugim tkaninama Krunoslave Kuljiš „Perunika-hrvatski nacionalni cvijet“.

Tribine, predstavljanja knjiga, filmovi, koncerti

U prostorijama HPEU kontinuirano se provode političke, gospodarske, kulturne i znanstvene tribine, predstavljaju knjige i prikazuju filmovi.

 • 5.11.2015. zajednička tribina s UBH Prsten „Suvremene političke ideologije“, predavač izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj;
 • 26.11.2015. tribina prof. dr. sc. Alojz Jembrih, predavač na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu „Studenti i profesori na Bečkom sveučilištu iz hrvatskih zemalja od 15. do 18. st.“;
 • 3.12.2015. predstavljanje knjige Vladimira Nazora „Ja vjerujem“ koju je priredio dr. sc. Nedjeljko Mihanović;
 • 10.12.2015. tribina u organizaciji Mladeži HPEU dr. sc. Neven Šimac „Schengenska Europa pred useljeničkim tsunamijem“;
 • 28.1.2016. tribina u suorganizaciji s HKD Napredak i UBH Prsten: „Bosna i Hercegovina između Daytona i Bruxellesa“, izlagatelji Vanja Gavran, predsjednik PEU Bi H i prof. dr. sc . Franjo Topić, počasni predsjednik PEU B i H;
 • 3.3.2016. tribina u organizaciji Mladeži HPEU – Daniel Bučan, arabist i bivši veleposlanik RH u Egiptu, Grčkoj i pri Vijeću Europe: „Arapski svijet od 'Arapskog proljeća' do ISIL-a“;
 • 10.3.2016. u suorganizaciji sa nakladom Ceres, predstavljanje knjige Josipa Sanka Rabara „Jednadžba ugode i neugode: fragmenti neobično lude hipoteze“;
 • 16.3.2016. tribina u suorganizaciji s Klubom znanstvenika UBH Prsten: Izv. prof. dr. sc. Anto Bajo „Čeka li Hrvatsku i BiH grčki scenarij?“;
 • 7.4.2016. tribina Mladeži HPEU u suorganizaciji sa Centrom za autizam Zagreb povodom obilježavanja Svjetskoga dana svjesnosti o autizmu „Likovna terapija kao prilika za komunikaciju s osobama s autizmom“;
 • 13.4.2016. u organizaciji Mladeži HPEU edukacija o zamisli, povijesti i organizaciji Paneuropske unije, kao i ulozi HPEU i pojedinih Paneuropljana pri međunarodnome priznanju Republike Hrvatske i njenu pristupanju Europskoj uniji za polaznike kolegija »Međunarodne organizacije« (prof. Lidija Čehulić-Vukadinović) na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu;
 • 14.4.2016. predstavljanje knjige Ivana Čaljkušića Šimake „Daleko je Bapska“;
 • 6.5.2016. Okrugli stol u suorganizaciji sa zakladom Hanns Seidel u povodu Dana Europe i obilježavanja 25. obljetnice utemeljenja HPEU;

Predsjedništva Međunarodne PEU i skupovi članica Međunarodne PEU

Delegacije HPEU sudjeluju na sjednicama eđunarodne PEU i skupovima članica Međunarodne PEU.

Predsjedništva Međunarodne PEU

 • 17. –18.10.2015. Požega, u sklopu Međunarodne konferencije HPEU;
 • 28.–29.5.2016. Sarajevo, u sklopu Međunarodne konferencije PEU B i H.

Skupovi članica Međunarodne PEU

 • PEU Njemačka 44. Paneuropski dani u Andechsu 24.–25.10.2015. (V. Izaković);
 • PEU Slovenija Okrugli stol „Izbjeglička kriza u svim njenim dimenzijama“, Ljubljana 1.12.2015. (T. Jagetić).
 • PEU Njemačka 45. Paneuropski dani, Andechs 12.–13.3.2016.;
 • 23.4.2016. PEU Austrija, V. Otto von Habsburg simpozij, Beč (V. Izaković);
 • 27.-29.5.2016. PEU BIH, Sarajevo, Međunarodna konferencija „Bosna i Hercegovina–Jugoistočna Europa–Europska unija: izazovi integracije i regionalna suradnja u kontekstu globalizacije“, višečlana delegacija
 • PEU Njemačka, 42. Paneuropski dani u Darmstadtu 3.–5.6.2016. (P. Nujić, D. Nujić)
 • PEU Mađarska, međunarodna konferencija Paneuropske unije Mađarske „Ponovno zadobivanje Europe: Izazovi i opasnosti, Vác, 9.–11. rujna 2016.

Mrežna stranica

Uređena je mrežna stranica Hrvatske paneuropske unije www.hpeu.hr na kojoj se redovito objavljuju programi u tijeku i najavljuju budući događaji.

Kulturno djelovanje

Još od 1999. godine HPEU je sa Gradskim muzejom iz Vukovara, gradom Vukovarom, Županijom te s Hrvatskim društvom glazbenih umjetnika pod umjetničkim vodstvom gđe Vlaste Gyura suorganizator Vukovarskog festivala. Festival ima tako dobar odjek da je postao stalnim programom. 17. Vukovarski festival komorne glazbe održan je u Vukovaru 26. rujna – 1. listopada 2015. Budući da nitko od članova HPEU nije bio u mogućnosti putovati u Vukovar, upućena je pismena čestitka organizatorima Festivala a posebno upraviteljici Gradskog muzeja Vukovar gospođi Ruži Marić i svim sudionicima Festivala.

Božićni domjenak

U ponedjeljak, 28. prosinca 2015. održan je tradicionalni Božićni susret koji su organizirali članovi i prijatelji HPEU. Pozdravne riječi i čestitke za Božić i Novu godinu uputili su prof. dr. sc. Pavo Barišić, predsjednik, Pavao Nujić, predsjednik mladeži i akademik Mislav Ježić, počasni predsjednik. Skupu su se obratili i zastupnik u Europskome parlamentu Andrej Plenković i rektor Sveučilišta u Zagrebu, Damir Boras, obojica članovi Predsjedništva HPEU. Program je vodila Nevenka Nekić, prof., dopredsjednica koja je uz čestitke zahvalila svima koji redovito prate aktivnosti Hrvatske Paneuropske unije. Posebice je zahvalila pjevačima udruge „Hrvatska bašćina“ koji su izveli hrvatske adventske i božićne pjesme a već su više puta nastupili u Hrvatskoj paneuropskoj uniji.

Nakon pozdravnih riječi i glazbenog programa nastavilo se druženje.

Ogranci / mladež HPEU-e i njihov rad

Ogranak Požega

Aktivno je bio uključen u organizaciju i realizaciju međunarodne konferencije „Ideologemi, totalitarizni i istina: pomirenje europskih povijesti. Pogled iz Europske Unije i Hrvatske u Europskoj Uniji“ u Požegi 16.–18. listopada 2015.

Mladež

Aktivnosti Mladeži Hrvatske paneuropske unije od rujna 2015. do rujna 2016.

Mladež Hrvatske paneuropske unije u razdoblju od rujna 2015. do rujna 2016. aktivno je sudjelovala u radu Hrvatske paneuropske unije, organizirala je samostalne tribine i edukaciju o Paneuropskoj uniji, te su njeni članovi prisustvovali i na međunarodnim konferencijama. Također je održano nekoliko neformalnih sastanaka i druženja članova mladeži.

Članovi ogranaka i mladeži prisustvuju sjednicama Predsjedništva, godišnjoj Skupštini, povremeno tribinama i izložbama u Zagrebu, međunarodnim skupovima, sve prema svojim mogućnostima.

Pojedinačna opširnija izvješća svaki ogranak i Mladež podnose Skupštini.

Zaključno

Djelatnost HPEU pokriva područje Republike Hrvatske, a povezana je sa suradnjom s paneuropskim organizacijama u više od 20 europskih zemalja. Kao nevladina udruga HPEU pomaže u ostvarenju povoljnijeg položaja Republike Hrvatske u EU, promiče hrvatsku kulturu u Europi, potiče oblike kulturne, znanstvene, tehničke i gospodarske razmjene s Europom. Programi imaju za cilj širenje znanja i obrazovnih sadržaja među građanima RH o EU, prednostima i pogodnostima članstva u EU, promicanje i unaprjeđivanje najviših europskih obrazovnih i znanstvenih standarda u Hrvatskoj i promicanje europskih kulturnih i civilizacijskih dometa u Hrvatskoj.

Zagreb, listopad 2016.

Predsjednik
Prof. dr. sc. Pavo Barišić

 

Financijsko izvješće 2015/1

Financijsko izvješće 2015/2

Financijsko izvješće 2015/3

Financijsko izvješće 2016/1

Financijsko izvješće 2016/2

Financijsko izvješće 2016/3