Izvješće o radu Hrvatske paneuropske unije za 2019. godinu

Tribine i okrugli stolovi pred izbore za Europski parlament

Hrvatska paneuropska unija organizirala je u travnju i svibnju 3 skupa s hrvatskim zastupnicima u EP u Zagrebu, Osijeku i Splitu, u suorganizaciji sa Konrad-Adenauer-Stiftung, sa svrhom da potaknu građane da iziđu u što većem broju na europske izbore da pospješe svijest o važnosti europskih izbora za građane RH:

 • 3. travnja 2019. Split – tribina: govornici Pavo Barišić i Mislav Ježić, voditelj Ivan Pavić: Ususret izborima za Europski parlament 2019. – paneuropske perspektive. Tom je prigodom održana i skupština Splitskoga ogranka HPEU i prof. Ivan Pavić izabran je za novoga predsjednika.
 • 11. travnja 2019. Osijek – tribina: Marijana Petir: Ususret izborima za Europski parlament i predsjedanju Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. – Poljoprivredna politika u Europskoj uniji. Uvodničari: Mislav Ježić i Pavo Barišić, voditelj: Pavao Nujić.
 • 8. svibnja 2019. Zagreb – tribina: Davor Ivo Stier: Ususret izborima za Europski parlament i predsjedanju Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. – Političke promjene u svijetu i izazovi pred Europskom unijom. Voditelj: Mislav Ježić.

Dan Europe

 • 10. svibnja 2019. Hrvatska paneuropska unija obilježila je Dan Europe okruglim stolom s istaknutim sudionicima u suradnji sa Hanns Seidel-Stiftung. Govornici: Andrej Plenković (predsjednik Vlade RH), Mislav Ježić (HPEU, predsjednik), Klaus Fiesinger (Hanns Seidel-Stiftung, predsjednik Zaklade H.-S. za JI Europu), Andreja Metelko-Zgombić (MVEP, državna tajnica), Bernd Posselt (PEU Njemačke, predsjednik), Branko Baričević (Prestavništvo EK u RH, voditelj), Pavo Barišić (MPEU, glavni tajnik) i Aleksandra Markić Boban (Ured Zaklade H. S. u Zagrebu, ravnateljica).

Predsjedništvo HPEU i skupštine ogranaka

Predsjedništva HPEU je održalo sjednicu 3. listopada 2019. prije godišnje međunarodne konferencije HPEU u Splitu.

Suradnja s Međunarodnom PEU

Predsjednik te delegacije HPEU sudjelovali su u radu godišnjih skupova i skupština, seminara, predavanja, tribina i drugih programa Međunarodne PEU i pojedinih nacionalnih organizacija: Njemačke, Francuske, Austrije, Mađarske, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Crne Gore, Kosova, Srbije i drugih:

 • 17. siječnja 2019. Strasbourg. Pavo Barišić, glavni tajnik MPEU, sudjelovao je na okruglome stolu u Europskome parlamentu: Naobrazba u digitalnome dobu.
 • 26. ožujka 2019. Wiesbaden, Zemaljska skupština Hessena – tribina: Demokracija i obrazovanje u Europi. Predavač: Pavo Barišić, glavni tajnik MPEU.
 • 15.-17. veljače 2019. Beč. Međunarodna konferencija PEU Austrije i PEU Slovenije: Budućnost Europe – europski identitet i politički krajolik EU. Prisustvovali kao delegacija HPEU: Mislav Ježić, Pavo Barišić, Karmela Barišić, Ljudevit Fran Ježić.
 • 2.-9. lipnja 2019. Podgorica – međunarodna konferencija u organizaciji PEU Crne Gore, Podgorica: Lessons learned from communicating European integration process. Delegacija HPEU: Mislav Ježić, Pavo Barišić, Ljudevit Fran Ježić, Kristina-Javorka Olujić.
 • 27.-29. rujna 2019. Sarajevo – međunarodna konferencija PEU Bosne i Hercegovine.

Potpredsjednik i glavni tajnik međunarodne Paneuropske unije sudjelovali su u radu Predsjedništva i tijela Međunarodne paneuropske unije. Delegacija HPEU i govornici na konferenciji: Pavo Barišić, Pavao Nujić.

 • 17. veljače 2019. Beč – sjednica Predsjedništva Međunarodne PEU.
 • 19.-21. rujna 2019. Strasbourg, Centre St. Thomas – zasjedanje Predsjedništva Međunarodne PEU.

Tribine i izložbe

HPEU je održala tribine (uz gore spomenute posvećene izborima za EP) i izložbe:

 • 21. ožujka 2019.- tribina Mladeži HPEU: Mislav Barišić – Matej Brečić: Brexit, što je moglo biti, a što jest?
 • 23. ožujka 2019. Odžak – okrugli stol o knjizi Ive Pilara „Južnoslavensko pitanje“ povodom novoga izdanja na njemačkome i u hrvatskome (prev. Kristijan Gradečak) i engleskome prijevodu (prev. Marijan Tokić) u organizaciji „Hrvatskoga zajedništva“. Govorili Mislav Ježić i Pavo Barišić, voditelj: Nediljko Matić.
 • 28. ožujka 2019. – predavanje: Jasna Jeličić Radonić: „Otkrivanje antičkoga Farosa“
 • 16. travnja – 7. svibnja – izložba likovnih radova učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna pod vodstvom Zlatice Kovačićek Poljan i Ninoslava Poljana: Mitovi i legende na glagoljici.
 • Najavljeno je predstavljanje 2. proširenoga izdanja knjige Tihomila Maštrovića „Nad jabukama vile Hrvatice“, Zagreb: Hrvatski studiji 2019. u prostorijama HPEU 19. prosinca 2019. Predstavljači: Hrvojka Mihanović-Salopek, Slobodan Prosperov Novak i Mislav Ježić te auktor Tihomil Maštrović.

Također nastavila suradnja s društvima prijateljstva: programi tribina, predstavljanje knjiga, koncerti, izložbe i ostali programi prema dogovoru, kao što je to bilo i dosadašnjih godina.

Tribine i okrugli stolovi u ograncima

Održane su paneuropske tribine u ograncima Split i Osijek.

Međunarodna konferencija

Hrvatska paneuropska unija organizirala je međunarodnu konferenciju pod naslovom „Ishodi europskih izbora 2019. i izbori pred Europskom unijom: ususret predsjedanju Republike Hrvatske Vijeću Europske unije“ u Splitu 25.-27. listopada.

Na konferenciji su govorili ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kao zastupnik Predsjednice RH i Predsjednika Vlade RH, članovi Europskoga parlamenta Karlo Ressler, Željana Zovko i Tomislav Sokol, predsjednik Međunarodne PEU Alain Terrenoire, predsjednik PEU Njemačke Bernd Posselt, predsjednik Hrvatske PEU Mislav Ježić, glavni tajnik Međunarodne PEU Pavo Barišić, predsjednici ili predstavnici organizacija i mladeži PEU iz Francuske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Srbije, Makedonije i Hrvatske, kao i voditelji zaklada Hanns Seidel i Konrad Adenauer, te domaćini, predstavnici grada Splita i Županje splitsko-dalmatinske. Tijekom konferencije ministar VEP predao je u ime Predsjednice RH odličje hrvatskoga pletera Alainu Terrenoireu, a odličje Ante Starčevića Berndu Posseltu. Sv. misu u franjevačkome Klerikatu služio je gvardijan dr. sc. Ivan Macut, klapsko pjevanje pridoneslo je svečanosti mise.

Glas Paneurope

Tiskan je broj 34 časopisa Glas Paneurope, koji donosi prikaze paneuropskih događaja od prošlogodišnje (2018.) međunarodne skupštine HPEU do listopada 2019. Gl. urednik je Ljudevit Fran Ježić. Na početku su navedeni članovi HPEU koji su doživjeli posebna priznanja u protekloj godini: izabrani su u Europski parlament (Karlo Ressler, Željana Zovko, Tomislav Sokol), Europsku komisiju (potpredsjednica Dubravka Šuica), u Znanstveno vijeće Europskoga istraživačkoga vijea (Milena Žic-Fuchs) ili dobili posebna priznanja (Pavo Barišić od Sveučilišta u Splitu). A potom su dokumentirani prošlogodišnja konferencija HPEU i događaji navedeni u ovome izvješću.

Zagreb, 5. prosinca 2019.
Predsjednik Prof. dr. Mislav Ježić

 

Financijsko izvješće 2019/1

Financijsko izvješće 2019 /2

Financijsko izvješće 2019/3