Pozivamo vas na predavanje prof. dr. sc. Bože Lujića „Pedeset godina Zagrebačke Biblije i rad na novome prijevodu Biblije s izvornika“ koje će se održati u četvrtak, 20. prosinca 2018., u prostorijama Hrvatske paneuropske unije, Jurišićeva 1a/I, Zagreb.

Predavanje će biti posvećeno 50. obljetnici vrlo znatnoga kulturnoga događaja: objavljivanja hrvatskoga prijevoda Biblije u Zagrebu 1968. godine, nakon Drugoga vatikanskoga koncila i nakon početka svojevrsne demokratizacije socijalističkog poretka po smjeni Aleksandra Rankovića u bivšoj Jugoslaviji. Predavač će se osvrnuti na narav toga izdanja i njegovu ulogu i važnost. A potom će govoriti o načelima prevođenja na primjeru Zagrebačke Biblije i na primjeru novoga projekta prevođenja Biblije s izvornika koji on vodi i na kojem radi sa suradnicima. Usporedni će se primjeri prikazati u programu Power Point.

Predavač: prof. dr. sc. Božo Lujić
Moderator: doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić

O predavaču – kratak životopis

Prof. dr. sc. Božo Lujić, Osječak, rođen 11. studenog 1946. Osnovnu školu pohađao u D. Dubici i Bosanskom Šamcu, klasičnu gimnaziju u Visokom (1962.-1966.), filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1969.–1974.), poslijediplomski na Teološkoj fakulteti u Ljubljani (1974.–1977.). Magistrirao s radom: Poziv i poslanje proroke Jeremije (1977.), a doktorirao radom: Iskustvo Boga i čovjeka u Jeremijinoj knjizi (1982.).

Dodatni studij, a potom i magisterij biblijskih znanosti na Papinskom biblijskom institutu u Rimu (1986.—1989.). Nakon toga studij na Franjevačkom biblijskom institutu u Jeruzalemu (1989.—1990.). Studij i diploma germanistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (1980.-1984.). Zaređen za svećenika 1974. Član franjevačke provincije “Bosne Srebrene”.

Profesor biblijskih znanosti Staroga i Novoga zavjeta na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (od 1977.), njemačkoga jezika na gimnaziji u Samoboru (1992./93), predavač na KI-u, ITKL-u i ID KBF-a (1993.-2005.). Docent (od 2005.), znanstveni savjetnik (od 2006.), izvanredni profesor (od 2009.) na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Profesor na Evangeličkom teološkom fakultetu “Matija Vlačić Ilirik” u Zagrebu (od 1994.). Dekan na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu afiliranoj KBF-u Sveučilišta u Zagrebu (1997.—2000.). Obavljao službu v.d. pročelnika (2007./2008.), a potom i pročelnika (2010.) Katedre Svetoga pisma Staroga zavjeta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Predavač na poslijediplomskom studiju na KBF-u.

Član je Europskoga teološkoga društva, Biblijskoga instituta KBF-a i njegov predsjednik, Hrvatskoga biblijskoga djela. Organizator i vodič studijskih putovanja po Svetoj zemlji. Duži niz godina glavni i odgovorni urednik časopisa Jukić. Član Uredništva časopisa “Bosna Franciscana”, “Biblija danas”, “Svjetlo Riječi”.

Autor dvaju sveučilišnih udžbenika: Starozavjetni proroci i Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka te skripata svih predmeta koje je predavao. Bibliografija mu iznosi 16 knjiga i preko 300 znanstvenih, stručnih i stručno-popularnih radova.

Voditelj projekta novoga prijevoda Svetoga pisma SZ, i sam prevoditelj više biblijskih knjiga s hebrejskoga na hrvatski u organizaciji Hrvatskoga biblijskoga društva. Suradnik pri izradi Općega Religijskoga Leksikona. Sudionik u projektu Jeruzalemska Biblija.

Knjige:

 • Tragovima biblijskih prostora i događaja, Zagreb 2016.
 • Naviještati Boga milosrđa u današnjem vremenu, Zagreb 2016.
 • Proroci. Osoba, vrijeme, poruka, Zagreb 2015.
 • Vjera u Boga uvijek novih mogućnosti, Zagreb 2014.
 • Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka. Biblijska teologija Novoga zavjeta, Zagreb 2010.,
 • Bog među ljudima. Isus Krist – rođen za čovjeka, Sarajevo-Zagreb 2009.,
 • Kratki uvod u novozavjetnu poruku, Zagreb 2006.,
 • Isusova otvorena antropologija, Zagreb 2005.,
 • Starozavjetni proroci, Zagreb 2004., drugo prošireno izdanje 2010.,
 • Drugi – mogućnost ljubavi. Biblijsko poimanje odnosa prema drugome, Zagreb 2003.,
 • Iskre ljubavi iz Evanđelja, Zagreb 2001.,
 • Biblijska promišljanja sadašnjega trenutka, Zagreb 1998.,
 • Božji tragovi. Biblijska mjesta i događaji, Livno 1996.,
 • Iskustvo Boga i čovjeka u Jeremijinoj knjizi, Zagreb 1985.,
 • Literatur als Abschied vom Vater. Zum Verhältnis Vater–Sohn in der Prosa von Franz Kafka (strojopis), Sarajevo 1984.,
 • Život je divna pjesma, Sarajevo 1971.