Čast nam je pozvati Vas na tribinu u organizaciji Mladeži Hrvatske paneuropske unije pod naslovom „Arapski svijet od 'Arapskoga proljeća' do ISIL-a“ i predavačem Danielom Bučanom u četvrtak, 3. ožujka 2016. u 19 sati u HPEU u Zagrebu.

Takozvano „Arapsko proljeće“ nazvano je tako stoga što je u medijima i među analitičarima probudilo nadu u demokratizaciju onih arapskih država koje su bile zahvaćene pobunom. Ubrzo se, međutim, pokazalo da je to bila iluzija; pobune su najčešće dovele do jačanja islamističkih opcija, odnosno do uspostave novih režima koji su daleko od demokracije. Zapravo, „Arapsko proljeće“ pridonijelo je destabilizaciji gotovo cijeloga područja Bliskoga i Srednjega istoka, na koncu i do stvaranja tzv. halifata, odnosno Islamske države Iraka i Levanta. Predavanje će biti posvećeno objašnjenju razloga zašto je tomu tako.

***

Daniel Bučan rođen je u Splitu 31. ožujka 1943. Od 1965. živi u Zagrebu. Poslije završene klasične gimnazije u Splitu, završio je studij arapskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 1967. do 1990. radi kao urednik Trećeg programa Hrvatskog radija. Od 1990. do 1991. bio je zamjenik ministra informiranja, od 1991. do 1993. savjetnik Predsjednika republike za kulturu. Od 1993. do umirovljenja 2009. bio je u službi vanjskih poslova kao veleposlanik (u Egiptu, Grčkoj, i pri Vijeću Europe). Jedan je od utemeljitelja Hrvatske Paneuropske unije i član Predsjedništva HPEU.

Sve vrijeme aktivno je prisutan kao autor, prevoditelj i istraživač na hrvatskoj i na međunarodnoj sceni. Premda njegovi radovi objavljeni u raznim hrvatskim časopisima specijaliziranim za kulturu obuhvaćaju različite kulturne i kulturološke teme, njegov glavni interes i glavnina njegovih objavljenih radova (knjiga i članaka) fokusirani su na arapske i islamske teme. Objavio je niz radova o različitim aspektima arapske kulture, od pred-islamskog razdoblja i klasične arapske poezije, do suvremenih društvenih i političkih procesa u islamskim zemljama. No najsustavnije je radio na istraživanju i prezentaciji srednjovjekovne arapske filozofije. Od 1989. do danas objavio je komentirane prijevode (s arapskoga na hrvatski) kapitalnih djela nekolicine najvažnijih filozofa arapskoga jezika – Avveroësa, Avicenne, Al-Farabija, Al-Gazalija, te glavno filozofsko djelo židovskog filozofa Majmonida, izvorno napisano na arapskome.

U svim područjima on je aktivan i kao autor i kao prevoditelj. Kao autor objavio je knjigu Realisički racionalizam Ibn Ḫaldūna (1976.), Razumijevanje arabizma (1980.), Vrijeme islama (1991.), Al-Ġazālī i Ibn Rušd: mišljenje u svjetlu vjere i razuma (1991.), Kako je filozofija govorila arapski (2009.), te Uvod u arapsku filozofiju (2013.). Među prevedenim djelima osobito treba spomenuti izbor iz poezije Abū-l-ʻAlā' al-Maʻarrīja Obvezivanje neobveznim (1984.), kapitalna djela Averroësa Nesuvislost nesuvislosti (1989.) i Knjiga odlučne rasprave (2006.), Al-Ġazālīja Nesuvislost filozofa (1993.) i Knjiga o ljubavi (2014.), Avicenninu Knjigu naputaka i opasaka (2000.), Al-Fārābījevu Knjigu o slovima (1999.), te glavno filozofsko djelo židovskog filozofa Majmonida (izvorno napisano na arapskome) Vodič za one što dvoje I i II (2008.-2009.) Uz prijevode s arapskoga, treba spomenuti i neke prijevode s francuskoga, engleskoga i talijanskoga, osobito djelo Claudea Lévy-Straussa Strukturalna antropologija II (1988.), Jeana-Paula Sartrea Bitak i ništo (2006.-2007.) i Etiennea Gilsona Bitak i bît (2009.). Zahvaljujući istraživanjima (povijesne i suvremene) mediteranske dimenzije islama, te objavljenim radovima i prezentaciji srednjovjekovne arapske filozofije sudjelovao je i na više međunarodnih simpozija i stručnih skupova u Francuskoj, Egiptu, Mađarskoj i Italiji.

Predavač:

  • Daniel Bučan, arabist i bivši veleposlanik RH u Egiptu, Grčkoj i pri Vijeću Europe

Voditelj tribine:

  • mag. cult. Alen Žuškić, član Mladeži HPEU-e