Hrvatska paneuropska unija i Udruga bosanskih Hrvata – Prsten organiziraju u četvrtak, 5. studenog 2015. u 18 sati u dvorani HPEU-e, Jurišićeva 1a/I, 8. zajedničku tribinu pod naslovom „Suvremene političke ideologije“.

Predavač će biti izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj.

Berto Šalaj (1973) izvanredni je profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi nastavu na kolegijima Demokracija i civilno društvo i Politička socijalizacija i političko obrazovanje. Znanstveni i istraživački interesi Berta Šalaja usmjereni su prema pitanjima demokracije, populizma, političke kulture, socijalnog kapitala, civilnog društva i političkog obrazovanja, o čemu je objavio brojne studije i članke, od kojih se mogu izdvojiti knjiga Socijalni kapital (2007) i članak Suvremeni populizam (2012). Član je uredništva znanstvenog časopisa Anali Hrvatskoga politološkog društva. Sudjeluje u provođenju brojnih znanstvenih i stručnih projekata koje realiziraju nevladine organizacije u Hrvatskoj.

Voditelj tribine: dr. sc. Vjekoslav Bratić, član predsjedništva UBH Prsten