O nama

Povijest Paneuropske unije povezana je s imenima dvije iznimne osobnosti: osnivača, grofa Richarda Coudenhove-Kalergia i njegova nasljednika na mjestu međunarodnoga predsjednika, dr. Otta von Habsburga.

Načela na kojima se temelji Paneuropska unija glase:

  • jedinstvo Europe,
  • načelo supsidijarnosti,
  • zajedničko naslijeđe europskoga kulturnog kruga – grčka mudrost, rimsko pravo i kršćanska vjera.

Međunarodna Paneuropska unija, okupljena u Strasbourgu 10. prosinca 1995. kao nadnacionalni pokret, vjeran je sljedbenik vizije Europe ujedinjene u slobodi, pravdi i miru te nastavlja svoj rad u promijenjenim povijesnim okolnostima.

Hrvatska paneuropska unija nevladina je udruga osnovana 1991. Članica je najstarijega pokreta za ujedinjenje Europe, Paneuropske unije, koja djeluje od 1922.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/2014) Skupština Hrvatske paneuropske unije donijela je statut na sjednici održanoj 17. rujna 2015.

Predsjednik: Pavo Barišić

Počasni predsjednik: Mislav Ježić

Potpredsjednici: Nevenka Nekić, Davor Ivo Stier, Damir Boras, Ilija Bonić, Karlo Ressler

Hrvatska paneuropska unija osniva ogranke po teritorijalnom principu radi poticanja rada na svojim zadaćama i ciljevima u svim krajevima Hrvatske.

Ogranak djeluje pod nazivom Hrvatske paneuropske unije i pod svojim nazivom koji uključuje sjedište.

Ogranci Hrvatske paneuropske unije imaju svojega predsjednika i skupštinu.

Predsjedništvo Hrvatske paneuropske unije osniva Mladež Hrvatske paneuropske unije do 35. godine starosti.

Mladež Hrvatske paneuropske unije ima svojega predsjednika i skupštinu.

Predsjednik je dr. sc. Pavao Nujić.

e-mail: pavao.nujic@gmail.com

 

Svaki građanin Republike Hrvatske koji želi aktivno raditi na ostvarenju ciljeva i zadaća Hrvatske paneuropske unije, utvrđenih Statutom, pod jednakim uvjetima i dragovoljno može pristupiti u članstvo Hrvatske paneuropske unije.