Načela Paneuropske unije

Načela na kojima se temelji Paneuropska unija glase:

  • jedinstvo Europe,
  • načelo supsidijarnosti,
  • zajedničko naslijeđe europskoga kulturnog kruga – grčka mudrost, rimsko pravo i kršćanska vjera.

Jedinstvo Europe

Europski narodi i zemlje dijele zajedničku povijest i zajedničko naslijeđe. Stoga njihovo ujedinjenje nije samo apstraktni zadatak za političku i gospodarsku budućnost, nego i povratak prirodnom i kulturološkom nizu zajednica od obitelji, zavičaja, naroda i kulturnoga kruga do čovječanstva i svijeta. Poštovanje toga prirodnoga niza krugova u kojima čovjek ostvaruje svoju osobnost posljedica je poštovanja totaliteta te osobnosti, a u političkoj organizaciji zajednica ono se izražuje u načelu supsidijarnosti.

Načelo supsidijarnosti

Što se god  može riješiti na razini elementarne zajednice, bliže čovjeku, ne treba rješavati na višim razinama. Naravno, uvijek ostaje mnogo regionalnih, nacionalnih ili globalnih pitanja koja se ne mogu rješavati na nižim razinama te svako od njih treba rješavati na najnižoj razini koja ga obuhvaća. Između naroda i čovječanstva postoje i kulturni krugovi kojima također pripada bitan dio čovjekova određenja. Europski kulturni krug počiva na zajedničkom naslijeđu, koje se krilaticom može nazvati: grčka mudrost, rimsko pravo i kršćanska vjera.

Grčka mudrost, rimsko pravo i kršćanska vjera

Paneuropska se unija zauzima za ujedinjenje Europe. Pri tom se preduvjetima smatra očuvanje toga zajedničkoga naslijeđa kao i svih kulturnih posebnosti pojedinih naroda, zemalja ili krajeva, kao što je i prirodno za kontinent koji nije nastao naglim naseljavanjem i miješanjem, nego dugom kristalizacijom kultura, posebnih inačica europske kulture. Grčka je Europi namrla duhovne obzore filozofije i društvene vrjednote demokracije. Rim je utemeljio pravnu državu. A kršćanstvo je nanovo udahnulo dušu Europi.