Temeljna deklaracija Međunarodne paneuropske unije

Međunarodna Paneuropska unija, okupljena u Strasbourgu 10. prosinca 1995., vjeran je sljedbenik, kao nad-nacionalni pokret, ideja i ideala svojega osnivača – Richarda Coudenhove-Kalergija.

Međunarodna Paneuropska unija, okupljena u Strasbourgu 10. prosinca 1995., je vjerni sljedbenik, kao nad-nacionalni pokret, ideja i ideala svog osnivača - Richarda Coudenhove-Kalergija. Formulirana od njega prvi put 1922. kao vizija Europe ujedinjene u slobodi, pravdi i miru nastavlja rad jednakim intenzitetom, unatoč povijesnim promjenama posljednjih nekoliko godina.

 1. Oslobođenje ljudi Srednje i Istočne Europe od utjecaja Sovjetskih komunista otvorilo je novu fazu Europske povijesti, koja približava mogućnost ujedinjenja Europe unutar laganoga dohvata.
 2. Čak i nakon propasti komunističke vladavine nad polovinom našega kontinenta, Paneuropska unija nije zadovoljna sa statusom quo.
 3. Paneuropska unija predana je Europskom patriotizmu, koji je vrhovno postignuće nacionalnih identiteta svih Europljana. U razdoblju globalne međuovisnosti i izazova, samo jaka i politički ujedinjena Europa može garantirati budućnost svojih ljudi i etničkih skupina.
 4. Paneuropska unija zagovara samoodređenje naroda i pravo ljudi i etničkih skupina na kulturni, ekonomski i politički razvoj.
 5. Paneuropska unija zauzima se za slobodan, samostalan razvoj osobe, jačanje obitelji i prirodnih zajednica, kao i Europu koja je karakterizirana socijalnom pravdom i principima solidarnosti i supsidijarnosti.
 6. Odgovornost za život budućih generacija uključuje odgovornost čovječanstva i države za njegovo stvaranje.
 7. Kršćanstvo je duša Europe. Naša je misija obilježena kršćanskom slikom čovjeka i vladavinom prava. Prizivajući europske zajedničke vrijednosti, Paneuropska unija suprotstavlja se svim nastojanjima koja narušavaju intelektualnu i moralnu snagu Europe. Ona poštuje doprinos judaizma i islama za europski duhovni i kulturni razvoj, čega su oni zacijelo dio.
 8. Paneuropska je unija uvjerena da je raznolikost europske kulture i povijesti kao i njezinih naroda i jezika sastavni dio bogatstva Europe.
 9. Cilj je Paneuropske unije zajedništvo svih europskih naroda u jakoj Europi, koja učinkovito predstavlja njezine interese i ideale u svijetu. To zahtijeva brzo uključivanje naroda Središnje i Istočne Europe u Europsku uniju, koja predstavlja jezgro ujedinjene Europe sutrašnjice.
 10. Paneuropska unija podupire razvoj Europske unije, uključujući područja sigurnosti i obrane, što bi ju učinilo potpuno funkcionalnom političkom cjelinom – kako prema unutra tako i prema van.
 11. Europa treba održavati prijateljske odnose sa svojim susjedima, posebno Rusijom, Turskom i mediteranskim državama.
 12. Poziv je europskoga kontinenta obrana ideala slobode i dostojanstva u svijetu.