Održana izvještajna Skupština

U utorak, 19. prosinca 2023. u Zagrebu je održana godišnja, izvještajna Skupština Hrvatske paneuropske unije. Skupštinom je predsjedao Vanja Gavran, glavni tajnik Hrvatske paneuropske unije, a u radnom Predsjedništvu bili su i predsjednik Mladeži dr. sc. Pavao Nujić i članica Mladeži Doris Šimundić.

Članovi Skupštine usvojili su manje izmjene Statuta vezane za način održavanja Skupštine i sjednica Predsejdništva koje od sada mogu biti održane i online ili hibridno. Isto tako dopunjene su djelatnosti Hrvatske paneuropske unije radi ostvarivanja svojih zadaća i ciljeva. 

Predsjednik Hrvatske paneuropske unije prof. dr. sc. Pavo Barišić, predstavivši izvješće o radu od posljednje održane Skupštine 11. studenog 2022. do danas, kazao je kako je godina bila iznimno uspješna i da je plan rada usvojen na prošlogodišnjoj Skupštini realiziran. Budući da su članovi izvješće o radu dobili putem elektroničke pošte Barišić je izvješće predstavio u kratkim crtama. Ukupno je organizirano 10 tribina, dva predstavljanja knjiga, tri radionice, okrugli stol povodom 10 obljetnice ulaska Hrvatske u Europsku uniju, međunarodna konferencija „Mir u Europi i svijetu” koja je održana u Zagrebu i Banjoj Luci od 27. do 29. listopada. Članovi Hrvatske paneuropske unije sudjelovali na osam konferencija i skupova drugih paneuropskih organizacija u cijeloj Europi, kao i na sjednici Predsjedništva Međunarodne paneuropske unije u listopadu u Zagrebu i proširenog Predsjedništva Međunarodne paneuropske unije u Strasbourgu. Barišić je posebno istaknuo novo mrežnu stranicu koja je modernizirana te je sada na nju lakše unositi informacije. Predstavio je i upravo tiskani novi 36. broj Glasa Paneurope kojega je uredio dr. sc. Ljudevit Fran Ježić

Predsjednik splitskog ogranka prof. dr. sc. Ivan Pavić je rekao kako su planovi ogranka u 2023. bili nešto veći od realiziranoga, ali da su u konačnici zadovoljni ostvarenim. O aktivnostima Mladeži, ali i osječkog ogranka na Skupštini je govorio Pavao Nujić.

Financijsko izvješće predstavila je poslovna tajnica Božena Jurčić koja je također naglasila kako je 2023. bila i financijski dobra zahvaljujući projektnim sredstvima Ministarstva vanjskih i europskih poslova, kao i financijskom podrškom partnerskih organizacija Zaklade Hanns Seidel i Zaklade Konrad Adenauer i Međunarodne paneuropske unije. 

Članica Nadzornog odbora Jelena Obad kazala je kako je poslovanje u 2023. bilo uredno i u skladu s važećim propisima te da Nadzorni odbor nema nikakvih primjedbi na rad. 

Nakon izvješća, predsjednik Barišić predstavio je plan rada u 2024. godini. On će biti na tragu 2023. Od planiranih aktivnosti izdvojio je međunarodnu konferenciju koja će biti održana u Splitu i Sinju od 25. do 27. listopada te je rekao da se s organizacijom konferencije već krenulo. Nazočne je informirao kako su Hrvatskoj paneuropskoj uniji odobrena sredstva Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za iduće tri godine kao institucionalna podrška radu organizacije, a ona će biti usmjerena jačanju kapaciteta, posebno u pripremi i prijavi projekata na različite EU fondove.

Nazočni članovi jednoglasno su usvojili sva izvješća o radu u 2023. kao i plan za 2024. godinu te su na samom kraju sjednice donijeli Odluku o popisu imovine. 

Izvješće o radu za 2023.

Plan rada za 2024.

Financijski plan 2024.